12-02-2014

2014-02-12 23:26

Επίσης παρακολουθήσαμε διάφορα, πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά βίντεο

και στη συνέχεια προβήκαμε σε διάφορες βιωματικές δράσεις: 

 

Τα βίντεο, που παρακολουθήσαμε μπορείτε και εσείς να τα δείτε παρακάτω: