Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας

2014-04-19 14:48

Το Μάρτιο τυπώσαμε το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας!

Παρτε μια μικρή γεύση από το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του τεύχους.....