20 Νοεμβρίου

2013-12-29 23:57

20 Νοεμβρίου

2013-12-29 23:23
 

Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους νόμους.

Το σημαντικότερο κείμενο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι 

η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ.

Η Σύμβαση αυτή, που υπογράφτηκε στις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ το 1989 από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Το 1992 έγινε νόμος και στην χώρα μας (νόμος 2101/92).

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει 

τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

•Προστασία  (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
•Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
•Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)
 

Η UNICEF καθοδηγείται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αγωνίζεται να καταστήσει τα δικαιώματα των παιδιών ως αταλάντευτες ηθικές αρχές και διεθνές πρότυπο συμπεριφοράς. 

Σήμερα, 193 χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση.

Η Γ΄- Δ  Δημοτικού του σχολείου μας ασχολήθηκε ενδελεχώς με το παραπάνω θέμα και δημιούργησαν  την παρακάτω αφίσα.

 

 

  Επίσης αποτύπωσαν τις σκέψεις τους και στο τοίχο της τάξης τους. 

Απολαύστε τις εικόνες: